Náš příběh

Před čtyřmi lety naše sesteřská firma procházela přerodem z malé na středně velkou společnost, kterou přirozeně provázela změna procesů a organizace. Jedním z logických kroků byl výběr systému pro řízení těchto procesů ve firmě.

Naší první myšlenkou, ani záměrem nebylo vytvoření vlastního systému; našim plánem bylo využití existujícího produktu. Po několikaměsíčním testování pravděpodobně všech dostupných softwarů na trhu se naše představa o systému napříč firmou, který začíná konfigurací produktů odběratelem a končí závěrečnou logistickou operací, včetně servisních řešení, velmi rychle rozplynula.

Z naší jasné představy o dalším fungování firmy vycházelo jediné možné řešení - vlastní systém. NER vznikal 4 roky a postupně dostal finální podobu, která, věříme, bude usnadňovat řízení kompletního provozu každé výrobní společnosti.

Za tu dobu se NER podařilo dosáhnout mnoha úspěchů:

Založeno
2017
Zpracovaných zakázek
24 000
Komunikačních tiketů
32 000
Obrat zpracovaný systémem
875 mil. Kč