NER NOW

Řízení výroby

Přehled o aktuálním a budoucím dění ve výrobě. Automatizace, která předchází stresu a chybám a dává prostor pro pokrok a inovace.

Flexibilní automatizace a plánování

Mechanismus funguje na základě vytvořených výrobních postupů, které se přiřazují k jednotlivým produktům a ve spojení s docházkovým systémem přesně rozdělují práci do pracovišť.

Tento způsob a jeho jednoduchá konfigurace umožní vytvořit přehledný harmonogram, kde máte pod kontrolou všechny části výrobního procesu.

Jednoduchá konfigurace

Systém umožňuje snadné vytvoření výrobních linek se specifikací pracovišť včetně možnosti přidělování jednotlivých pracovníků.

Plánování

Výrobní postupy a jejich snadné vytváření Vám umožní přesné plánování výroby jednotlivých produktů. Přijatá objednávka se na základě výrobního postupu automaticky zařadí do výrobní fronty.

Harmonogram

Výsledkem celého procesu plánování výroby je přehledný harmonogram, který umožňuje vedoucím pracovníkům detailně kontrolovat a řídit samotnou výrobu i jejich pracovníky.

Výroba

Veškeré potřebné podklady pro výrobu se promítají pracovníkům na tabletu včetně výkresové dokumentace. Systém umožňuje zahájit a ukončit danou operaci včetně pozastavení práce a na základě vzniklého problému informuje vedoucího pracovníka, který má neustálý přehled o jednotlivých stanovištích a průběhu výroby. Výdejky materiálů a příjemky polotovarů/hotových výrobků se generují skladníkům automaticky a stačí je pouze schválit.